Başa Dön

Beyin & Sinir Cerrahi

Nöroşirurji; beyin, omurilik, sinirler ve bu sisteme destek yapı ve ilişiklerinin cerrahi (ameliyat gerektiren) hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

Özel Anadolu Hastaneleri Nöroşirürji Bölümümüz; beyin ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavisinde kapsamlı olarak hizmetlerini vermektedir.

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nde verilen hizmetler

Beyin Damar Hastalıkları: Beyin damar hastalıklarının tedavisi için endovasküler yani girişimsel nöroradyoloji ve cerrahi (mikroşirürjikal) çalışma grubu bulunmaktadır. Tedavi metotları hastanın durumuna göre ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilmektedir.

Beyin Damarı Anevrizmaları: Beyin damarlarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, kanama ile ani kötüleşme ve hayati kayıplara sebep olabilen beyin damar hastalığıdır.

Arterio-Venöz Malformasyon: Atar ve toplardamarların beyinde bir yumak şeklinde izlendiği, kanamaya eğilimli bir damar hastalığıdır.

Karotis Stenozu: Şah damarının boyun veya beyin içerisindeki kısımlarının daralması ve tıkanmasıdır. Pıhtı oluşumu ile inme (felç) ortaya çıkar ve tedavinin saatler içerisinde yapılması gerekir.

Beyin Kanamaları: Beyin zarları veya beyin dokusu içerisine kan sızması durumudur.

Beyin Damar Tıkanıklığı: Beyin damarı tıkanıklığına bağlı olarak beyne giden kan akımının aniden kesintiye uğramasıdır. Bu tablo inme ya da felç olarak bilinmektedir ve hızla tedavi edilmelidir. Tıkanan damarın endovasküler yöntemlerle açılması, mikrocerrahi ile yeniden beyin kanlanmasının sağlanması ya da sıkışan beyin dokusunun rahatlatılması mümkün olabilmektedir.

Omurga Hastalıkları: Omurganın; kaza ve yaralanmalar gibi travmatik, omurilik kanalı daralması ve belde kayma gibi yaşlılık süreci ortaya çıkan ayrıca doğumsal hastalıklarında cerrahi girişim uygulanır. Bunun yanı sıra; bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklar beyin ve sinir cerrahları tarafından tedavi edilir. Bel fıtığı, boyun fıtığı ve omurgaya yapılan sağlamlaştırma (enstrümantasyon) ameliyatlarının mikroşirürjikal ve endoskopik cerrahi yöntemlerle uygulandığı “Minimally invasive spine center”da ayrıca rehabilitasyon hizmetleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ile birlikte planlanır. Minimal invaziv ağrı girişimleri yani ağrı için uygulanan ameliyat dışı girişimsel tedaviler de bu disiplin içerisinde sürdürülür.

Travmalar (Darp veya kaza sonucu beyin yaralanması): Kafa travması olan hastalara vakit kaybedilmeden acil girişimler uygulanmaktadır. Hastalar yoğun bakım ünitesi ile birlikte tedavi edilirler. Ayrıca eş zamanlı olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarına yönlendirilirler. Amaç hayati riskin ortadan kaldırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Çeşitli kazalara bağlı olarak gelişebilen her türlü travmanın (kafa travması, omurga travması vs.) hızlı tanı, teşhis ve bakımı acil servis ve yoğun bakım ünitesi ile birlikte 24 saat boyunca koordineli çalışan beyin, omurilik ve sinir cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

 Bu Birimdeki Doktorlarımız

Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Prof. Dr. Aşkın Görgülü

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Op. Dr. Turgut Güz

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Op. Dr. Mustafa Çolak

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Op. Dr. M. Medet Yıldız

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Op. Dr. Bülent Fahri Kılınçoğlu

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU