Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Duyumsama yokluğudur. Ağrısız ve güvenli bir ameliyat için kişinin çeşitli ilaçlar yardımıyla ağrı duymasının engellenmesidir. Anestezi hem ameliyat sırasında kişinin ağrı duymasını engeller hem de ameliyatı yapan cerraha uygun çalışabileceği bir ortam yaratır. Anestezi, anestezi uzmanı doktorlar tarafından yapılır.

Anestezi yöntemleri;

genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi, sinir bloğu anestezisi ve lokal anesteziden başlıkları altında 4 gruba ayrılır. Kullanılacak anestezi yöntemi, hastanın genel sağlık durumuna, eşlik eden hastalıkların varlığına, ameliyat yerine göre belirlenir.

Genel anestezi,

Spinal ve epidural anestezi , bel bölgesinde omurilik sinirlerinin geçtiği kanala anestezik maddeler verilerek yapılır.ilaçlar yardımıyla bilincin ortadan kaldırıldığı bir yöntemdir. Genel anestezide başlangıç olarak damardan verilen bir ilaç yardımı ile bilinç kaybolur.

Sinir bloğu anestezisi, özellikle kol ve bacak cerrahisinde bu bölgeye giden sinirler uyuşturularak o bölgenin ağrısız cerrahisi sağlanabilir. (El cerrahisinde kolun ana sinirinin koltuk altından girilerek bir iğne ile uyuşturulması gibi).

Lokal anestezi, özellikle küçük alanlarda yapılan cerrahi girişimlerde tercih edilir. Burada sadece girişim yapılacak bölge uyuşturulur, hastanın bilinci yerindedir. Lokal anestetik madde bir enjektör yardımı ile cerrahi yapılacak alanın çevresine enjekte edilir ve buradaki sinir alanları uyuşturulur. Buna infiltrasyon anestezisi de denir.

Önemli Noktalar;

Anestezi öncesi yapılan görüşme, fizik muayene ve testlerle her hasta için ameliyat riski belirlenir. Ameliyat ve hastanın güvenliği için riski arttıran faktörler düzeltilir.

Ameliyat boyunca kalp atımı, ritmi, kan basıncı, kandaki oksijen miktarı anestezi doktoru tarafından yakın bir şekilde izlenerek, bu parametrelerde gelişebilecek değişikliklere ilaçlarla anında müdahale edilebilir.

Anestezi yöntemi anestezi doktoru tarafından hastanın genel durumu, hastalıkları, ameliyat yeri ve hastanın tercihi göz önüne alınarak belirlenir.

Anestezi ve Reanimasyon bölümümüz ; Anestezi ve Yoğun Bakım alanlarında tam donanımlı aletleri ile 3 ameliyathane, 4 yataklı reanimasyon ünitesi, 6 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım, 4 yataklı Genel yoğun Bakım, 6 yataklı Kardiyoloji Yoğun Bakım ve 8 yataklı Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitelerinde hizmet vermektedir.,

Bunların dışında ESWL (Taş Kırma Ünitesi), Gastroskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi, EMAR ve Tomografi bölümlerinde hizmet verilmektedir. Hastanemizde 24 saat kesintisiz Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı doktorlarımız hizmet vermekte olup, her türlü cerrahi operasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca genel, bölgesel ve lokal anestezi uygulanmakta Epidural ve spinal anestezi uygulamaları ile ağrısız doğum ve sezeryan yapılmaktadır.

Yoğun Bakım

Fiziksel durumu ağır olan hastaların hayati bulgularının yakın takip edilerek solunum, dolaşım gibi hayati işlevlerinin desteklendiği bu özel ünitede kritik durumdaki hastalar tedavi edilmektedir. Yoğun bakım ünitemizde solunum yetmezliği, zehirlenmeler, ameliyat sonrası bakım gerektiren hastalar, ameliyat sırasında problem gelişen hastalar, travma hastaları, çoklu organ yetmezliği olan hastalar,beyin ölümü gelişmiş ve organ bağışı yapan hastaların yanı sıra koroner arter hastalığı, ağır enfeksiyon, ağır böbrek yetmezliği, gibi sistemik dahili problemleri olan hastalar da tedavi edilmektedir.

Bu Birimdeki Hekimlerimiz

Uzm.Dr.Hasan Gürbüz

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm.Dr.Ahmet Eroğlu

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Y. Narmigh Nadiri

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Umut Yaşar

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Tahir Güven

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Suzan Küçükyorgancı

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Serdar Bulut

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Özlem Aldemir

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Orçun Sercan

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Metin Aslantay

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Mahmut Dumancı

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Kutyar Mısırlıoğlu

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Kenan Gülbayrak

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Harun Tekin

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Filiz Kaymakçı

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Ali Uzuner

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Ali Çulhacı

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Doç. Dr. Kasım TUZCU

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Doç. Dr. Abdulkadir Atım

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ