Başa Dön

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

 

Anestezi bir anlamda duyumsama yokluğudur. Ağrısız ve güvenli bir ameliyat için kişinin çeşitli ilaçlar ve yöntemler yardımıyla ağrı duymasının engellenmesidir. Anestezi hem ameliyat sırasında kişinin ağrı duymasını engeller hem de ameliyatı yapan cerraha uygun çalışabileceği bir ortam yaratır. Anestezi, anestezi uzmanı doktorlar tarafından uygulanır..

 

Anestezi Yöntemleri;

Genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi, sinir bloğu anestezisi ve lokal anestezi başlıkları altında 4 gruba ayrılır. Kullanılacak anestezi yöntemi, anestezi uzman doktoru tarafından, hastanın genel sağlık durumuna, eşlik eden hastalıkların varlığına, ameliyatın tipi ve yerine ve bazen de hastanın tercihine göre belirlenir.

 

Genel anestezi; İlaçlar yardımıyla bilincin ortadan kaldırıldığı bir yöntemdir. Genel anestezide başlangıç olarak damardan verilen bir ilaç yardımı ile bilinç kaybolur.

Spinal ve epidural anestezi , bel bölgesinde omurilik sinirlerinin geçtiği kanala anestezik maddeler verilerek yapılır. Hastanın bilinci açıktır.

Sinir bloğu anestezisi, özellikle kol ve bacak cerrahisinde bu bölgeye giden sinirler uyuşturularak o bölgenin ağrısız cerrahisi sağlanabilir. (El cerrahisinde kolun ana sinirinin koltuk altından girilerek bir iğne ile uyuşturulması gibi). Hastanın bilinci açıktır.

Lokal anestezi, özellikle küçük alanlarda yapılan cerrahi girişimlerde tercih edilir. Burada sadece girişim yapılacak bölge uyuşturulur, hastanın bilinci yerindedir. Lokal anestetik madde bir enjektör yardımı ile cerrahi yapılacak alanın çevresine enjekte edilir ve buradaki sinir alanları uyuşturulur. Buna infiltrasyon anestezisi de denir.

 

Önemli Noktalar;

Anestezi uzmanı tarafından anestezi öncesi yapılan görüşme, fizik muayene ve testlerle her hasta için ameliyat riski belirlenir. Ameliyat ve hastanın güvenliği için riski arttıran faktörler düzeltilir ve hasta ameliyata en hazır duruma getirilir.

Ameliyat boyunca kalp atımı, ritmi, kan basıncı, kandaki oksijen miktarı gibi çeşitli hayati bulgular anestezi doktoru tarafından yakın bir şekilde izlenerek, bu parametrelerde gelişebilecek değişikliklere ilaçlarla anında müdahale edilebilir.

Anestezi yöntemi anestezi doktoru tarafından hastanın genel durumu, hastalıkları, ameliyat yeri ve hastanın tercihi göz önüne alınarak belirlenir.

Bunların dışında ESWL (Taş Kırma Ünitesi), Gastroskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi, EMAR ve Tomografi bölümlerindeki işlemleri tolere edemeyen hastalarımıza, ameliyathane dışında da anestezi ve sedasyon hizmeti de verilmektedir. Hastanemizde 24 saat kesintisiz Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı doktorlarımız hizmet vermekte olup, her türlü cerrahi operasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca

genel, bölgesel ve lokal anestezi uygulanmakta Epidural ve Spinal anestezi uygulamaları ile ağrısız doğum ve sezeryan yapılmaktadır.

 

Yoğun Bakım

Genel ve Cerrahi Yoğunbakım ünitelerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler ve kontroller sonrasında, 3. Basamak yani en üst düzey kategorisinde yoğunbakım hizmeti vermeye yetkili bulunmuştur.

Fiziksel durumu ağır olan hastaların hayati bulgularının yakın takip edilerek solunum, dolaşım gibi hayati işlevlerinin desteklendiği bu özel ünitede kritik durumdaki hastalar tedavi edilmektedir. Yoğun bakım ünitemizde solunum yetmezliği, zehirlenmeler, ameliyat sonrası bakım gerektiren hastalar, ameliyat sırasında problem gelişen hastalar, travma hastaları, çoklu organ yetmezliği olan hastalar, beyin ölümü gelişmiş ve organ bağışı yapan hastaların yanı sıra koroner arter hastalığı, ağır enfeksiyon, ağır böbrek yetmezliği, gibi sistemik dahili problemleri olan hastalar da tedavi edilmektedir.Bu Birimdeki Doktorlarımız

Uzm. Dr. Tahir Güven

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Ruşen Ünlü

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Özgür Atay

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Orçun Sercan

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Muhammed Akkuş

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Metin Aslantay

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Mehmet Utku Tura

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Mahmut Dumancı

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Levent Bülent Tuncer

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Kutyar Mısırlıoğlu

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Kenan Gülbayrak

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Hasan Gürbüz

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Harun Tekin

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Filiz Kaymakçı

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Ali Uzuner

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Ali Oluk

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Ali Çulhacı

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Doç. Dr. Kasım TUZCU

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU