Endoskopik Cerrahi

Günümüz tıbbının uzmanlık alanlarından biri olan Genel Cerrahi farklı başlıklar altında farklı birçok girişimin yapıldığı multidisipliner bir branştır.

Genel Cerrahi modern tıbbın gerektirdiği şekilde kapsamış olduğu çok farklı sayı ve çeşitlilikteki konuları alt başlıklar altında toplamış, bu sayede diğer branşlarla olan birlikteliğini sistematik kurallar çerçevesine oturtarak gelişmini sürdürmüştür.

Özel Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü bünyesinde aşağıda belirtilen sistem hastalıklarının tanıları konabilmekte tedavileri uygulanabilmektedir; Özel Anadolu hastanesi; multidisipliner çalışma ilkesini ön planda tutan anlayışı nedeniyle birçok farklı konuda uzmanlaşmış kadro ve ekipmana eşgüdüm içinde çalışma fırsatı yaratmış ve tüm bu olanakları hastaların hizmetine sunmuştur.

Bu Birimdeki Hekimlerimiz