Başa Dön

Girişimsel Radyoloji

 

Girişimsel Radyoloji:

 

            Girişimsel radyoloji, floroskopi, ultrason, bilgisayarlı tomografi, MR gibi görüntüleme cihazları rehberliğinde yapılan minimal invaziv işlemleri gerçekleştiren radyolojinin alt uzmanlık alanıdır.

Girişimsel radyoloji işlemleri vücuda küçük bir kesiden veya boşluktan girilerek uygulanır. Bu işlemler tanısal veya tedavi edici olarak 2 başlık altında toplanabilir. 

            Tanısal amaçla yapılan girişimsel işlemler tanıya imkân sağlaması ve ileride yapılacak tedaviye yol gösterici olması bakımından önemlidir. Tanısal işlemler görüntüleme eşliğinde biyopsi yapılarak veya vücutta bulunan damar veya boşluklara kontrast madde verilerek uygulanabilir.

            Tedavi amacıyla yapılan işlemlerde amaç patoloji alanına lokal tedavi uygulamaktır. Kateter aracılığıyla ilaç, medikal cihaz yerleştirilmesi veya darlıklara balon ile genişletme (anjioplasti) uygulanabilir. Girişimsel radyolojinin avantajı vücutta derinde bulunan herhangi bir organ ya da bölgeye küçük bir kesi veya açıklıktan girilerek, tel ve kateterler aracılığı ile ulaşım sağlayabilmesidir. Bu yöntemler hasta açısından daha kolay tolere edilebilir. Açık cerrahi işlemlere göre komplikasyon riski daha düşüktür. Bu yöntemlerde duyulan ağrı, hastanede kalış süresi daha azdır ve iyileşme süresi belirgin şekilde kısalmaktadır.

Girişimsel radyoloji işlemleri vasküler (damarlarla ilgili) veya non vasküler (damar dışı) çalışma alanlarına sahiptir. Tanısal ve terapatik (tedavi edici) olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Tanısal girişimsel radyoloji;

Anjiografiler: Anjiografi cihazı görüntülemesi eşliğinde kontrast madde kullanılarak damarlardaki anormal durumları saptamak için yapılan incelemedir.

Kolangiografi: Karaciğer içindeki ve dışındaki safra yollarının darlık veya tıkanıklıklarını görüntülemek için kullanılır. Biyopsiler: Ciltten girişim yapılarak herhangi bir dokudan çeşitli iğneler kullanılarak görüntüleme altında örnek alınması 

 

Terapatik girişimsel Radyoloji;

Balon/stent anjioplasti: Damarlarda bulunan darlık veya tıkanıklıkların balon ve stent kullanılarak normal çapına getirilmesi.

Anevrizma tedavisi: damarlarda oluşan baloncukların koil, stent veya çeşitli araçlar kullanılarak kapatılması

Embolizayon: kapatılması istenilen bir damarda koil veya diğer embolizan ajanlar kullanılarak akımın kesilmesi. Örnek olarak uterustaki myomların, çeşitli kitleleri besleyen damarların, kontrol altına alınamayan kanamalarda kanayan damarın veya anormal damar oluşumlarının bu ajanlarla kapatılması verilebilir.

Trombolizis: damarlarda oluşan pıhtıların içine kateterler aracılığıyla direkt pıhtı eritici ilaçların verilmesi.

Filtreler: pıhtıların damar içinde tutulmasını ve organlara ulaşmasını engellemek amacıyla

TIPS; portal hipertansiyon hastlarında karaciğer içinde bir şant oluşturulması

EVLT: Lazer ya da radyo dalgaları ile varislerin ve yetmezlik bulunan toplardamar hastalıklarının tedavisi

Safra kanalı girişimleri; safra yollarında tıkanıklık durumunda stent koyularak veya dışarıya drenaj yapılarak tedavi

Drenaj kateterlerini yerleştirilmesi; abse, efüzyon veya olmaması gereken sıvıların vücut dışına alınması.Kanser hastalarında kemoembolizasyon, radyoembolizasyon, radyofrekans ablasyon, cryoablasyon gibi lokal tedaviler

Nefrostomi veya üreteral stentler; idrar yolu tıkanıklıklarında tedavi.Ağrı tedavisinde lokal enjeksiyon veya blokajlar 

 Bu Birimdeki Doktorlarımız