Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji, tıbbın hızla ilerleyen bir dalı olup, radyolojinin tedavi edici bölümüdür. Damar sertliğinin oluşturduğu damar tıkanıklıkları ve bunların ortaya çıkardığı hastalıklar tedavi edilir.Hastaya en az acı verecek ve onun konforunu en az bozacak şekilde yapılan tedavi yöntemleri ileri teknolojiyle gerçekleştirilmektedir.

Girişimsel radyolojinin avantajları nedir?

Cerrahiye göre hasta açısından daha az travmatiktir ve daha kolay tolere edilebilir.

Daha az ağrı ile kısa sürede iyileşme imkânı sağlar.

Çevre doku bütünlüğü büyük oranda korunur.

Hastanede kalma süresi cerrahi işlemlere göre çok daha kısadır.

Girişimsel radyoloji damarlarla ilgili (vasküler) veya damar dışı (non-vasküler) olmak üzere başlıca 2 grup altında toplanan tedavi yöntemlerini içerir. Bu gruplara göre ciltten damar içerisine veya vücutta bulunan organ yada boşluklara direk girilerek görüntüleme eşliğinde tedavi planlaması ve uygulaması yapılır. Tedavi sırasında kullanılan görüntüleme yöntemleri; Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Dijital Substraksiyon Anjiyografi (DSA), Floroskopi veya Manyetik Rezonans (MR) olabilir.

Girişimsel Radyoloji ile yapılabilecek işlemler:

Vasküler Girişimler (Damarlarla ilgili):

Tanısal klasik anjiyografi işlemleri: İlgili bölgenin damarlarının gösterilmesi

Stent veya Balon Anjiyoplasti: Damar darlıklarında veya tıkanıklıklarında damarı açmaya yönelik yapılan işlemler. Örnek; Boyun, bacak gibi yerlerde bulunan atar ve toplardamar darlıklarının açılması,

Embolizasyon: Hastalıklı damarların damar içinden ulaşılarak kapatılması işlemi. Örnek: Beyin damarlarında anevrizma (baloncuk) kapatılması, sindirim sisteminde kanamaya neden olan damarın kapatılması, tümörlerin beslenmesini sağlayan damarların kapatılması, kanamaya neden olan rahim miyomlarını besleyen damarların kapatılması ve miyom küçülmesi gibi işlemler sayılabilir.

Bacak varislerinin tedavisi: Varise neden olan damar veya damarların ultrason eşliğinde lazer ile yakılarak kapatılması ve yok edilmesi.

Non-vasküler Girişimler (Damar dışı):

Farklı anatomik alanlardaki hastalıkların tedavisidir.  Apse, kist tedavileri, böbrek ve safra yollarına yönelik uygulanan kateter işlemleri, tümörlere uygulanan radyo frekans, mikrodalga gibi yakma işlemleri, çeşitli organlardan veya kitlelerden biyopsi alma işlemleri sayılabilir.

Bu Birimdeki Hekimlerimiz