Başa Dön

Laboratuvar

Laboratuvarımız Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Kan Transfüzyon Merkezi ve Pcr laboratuvarı birimlerinden oluşmaktadır.

 

            Klinik Biyokimya Laboratuvarında tüm biyokimyasal testlerin yanında hormon testleri, tümör belirteçleri, tam kan sayımı, sedimantasyon pıhtılaşma testleri yapılmaktadır.

 

Ayrıca alerji taraması amacıyla gıda ve solunum alerji etkenleri için özgün antikor ölçümleri yapılabilmektedir.

 

            Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda; İdrar, dışkı analizleri, serolojik testler, kan kültürü ve diğer vücut sıvılarının kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri ile spermiyogram testi bakılabilmektedir.

 

            PCR Laboratuvarımızda; Covid-19 Real Time PCR testinin yanında Covid antijen ve antikor testleri de bakılmaktadır.

 

            Kan Transfüzyon merkezimizde genellikle Kızılay Kan Merkezinden sağladığımız ürünler uygunluk testleri yapıldıktan sonra kullanılmaktadır. Acil durumlarda kan vericilerinden torba kan alınarak hastalarımız için kullanılabilmektedir.

 

            Laboratuvarlarımızda çalışılan testler sürekli olarak uzman doktorlarımızın gözetiminde, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına uygun şekilde modern teknoloji ile donatılmış cihazlarda bakılmaktadır.

 

            Amacımız hastalarımıza en doğru sonucu en hızlı şekilde ulaştırmak ve klinikteki doktorlarımıza teşhis koymak ve tedavilerinin izlenmesinde yol göstermektir.Bu Birimdeki Doktorlarımız