Radyoloji

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki zararlı radyasyon kullanmadan iç organlarınızın görüntülenmesini sağlar. Güçlü bir mıknatısla oluşturulan manyetik alanda radyo dalgalarını kullanır. MR cihazımız 1,5 Tesla gücündedir.

 

Bilgisayarlı Tomografi (BT)- 2 x 64 Multislice

Ultrasonografi (US) ve Doppler USBilgisayarlı tomografi x-ışınlarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar. Hastanemizde 64 kesit alabilen multislice* sistemli bilgisayarlı tomografi vardır. Bu gelişmiş cihaz sayesinde vücut organlarının 3 boyutlu, detaylı görüntüsü elde edilebilmekte, non-invazif (kansız) anjiografi yapılabilmektedir.

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar.

Radyoloji ünitemizde ayrıca mamografi, kemik dansitometrisi ve konvansiyonel radyolojik işlemler de yapılabilmektedir.

Bu Birimdeki Hekimlerimiz

Uzm. Dr. Yasemin Apak

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Sara Kyendyebai

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Nurettin Katrancı

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Muharrem Ünlü

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Mehmet Dilek

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. K. Özgür Çakmak

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Hakan Altay

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ

Uzm. Dr. Feride Kendiroğlu

RANDEVU ALIN DOKTOR PROFİLİ