Онлайн-услуги

Dahiliye (İç Hastalıkları)

 

Dahiliye (İç hastalıkları); çocukluk çağını aşmış bireylerin sağlık sorunlarına sürekli ve bütüncül bir yaklaşım sergileyen, diğer tıbbi  branşlar ile sürekli bilgi alışverişinde bulunan, bilimsel gelişmeler ışığında, ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda modern laboratuar tetkikleri (Kan, idrar, dışkı vb.) ve gelişmiş radyolojik görüntüleme yöntemlerini (Röntgen, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik tarama, mamografi, ultrasonografik incelemeler vb.) kullanarak hastaların erken ve kesin tanılandırılmasını sağlayan, tedavi süreçlerini belirleyip takiplerini yürüten, modern sağlık sisteminin merkezinde, güncel tıptaki bilgi birikimi ile sürekli gelişen dinamik bir uzmanlık dalıdır.

 

Anatolia Hospital İç Hastalıkları (Genel Dahiliye) kliniği uluslararası sağlık standartlarında, modern tıbbın imkanları ışığında hasta değerlendirme, tetkik ve tedavilerini yürütmenin yanı sıra sağlık  hizmeti verdiği her bireyin kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. Birçok ölümcül hastalığın erken tanı ve tedavisinde önem taşıyan  Check-up hizmetleri ile kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarda farklı cinsiyet ve yaş gruplarına göre, artan risk faktörleri doğrultusunda geniş kapsamlı sağlık tarama hizmeti sunar.

 

 

Genel Dahiliye Kliniğinde Tedavi Edilebilen Hastalıklar

 

Üst  ve alt solunum yolu enfeksiyonları

 

Hipertansiyon

 

Diyabet

 

Tiroit ve iç salgı bezi (endokrin) hastalıkları

 

Sindirim sistemi hastalıkları

 

Böbrek hastalıkları

 

Anemi ve diğer kan hastalıkları

 

Kolesterol ve trigliserid takipleri

 

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

 

Kalp Yetmezliği

 

Çoklu sistem hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

Медицина внутренних органов (Внутренние болезни) Наши врачи

Врач специалист

Ayşe Turul

Медицина внутренних органов (Внутренние болезни)

Врач специалист

Betül Yılmaz

Медицина внутренних органов (Внутренние болезни)

Врач специалист

Ersin Uysal

Медицина внутренних органов (Внутренние болезни)

Врач специалист

Mustafa Aygündüz

Медицина внутренних органов (Внутренние болезни)

Врач специалист

Rahim Bizhe

Медицина внутренних органов (Внутренние болезни)

Врач специалист

Özgür Er

Enfeksiyon Hastalıkları Медицина внутренних органов (Внутренние болезни)