Онлайн-услуги
ADAY ÇALIŞAN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ("KMC") olarak Şirketimiz ve Şube eklentilerinde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunan adayların kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı doğrultusunda çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma şartıyla, sağlık durumu, askerlik muafiyet durumu, engel durumu, dernek üyeliği türev özel nitelikli kişisel verilerinizi her iki tarafın müstakbel iş ilişkisiyle ilgili çıkarları gözetilerek açık rızanızla işlediğimizi bildiririz. 

 

Aday görüşmeleri süresince işlediğimiz kişisel verileriniz bize ileteceğiniz özgün özgeçmişler ve ön yazılara göre değişkenlik arz edebilir. Bununla birlikte işlenecek kişisel verileriniz yaklaşık şu şekildedir:

 

Kişisel Veri

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep / Veri İşleme Şartı
Ad Soyadı, Medeni Durum, Cinsiyet, Doğum Tarihi ve Yeri, TCKN / Uyruk, Ehliyet Detayları, Askerlik Durumu, İş Başvuru Tarihi, Kurumda Çalışan Yakın Bilgisi

Kimlik

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (5/2-c)
Fazla Mesai / Hasta Sonu ve Resmî Tatillerde Çalışma / Gece Vardiyası / Seyahat Engeli Bilgisi, Başlayabileceği Tarih, Talep Edilen Maaş

Özlük

E-posta Adresi, Telefonu Numarası, İkametgâh Adresi

İletişim

Öğrenim Detayları, Daha Önce Çalışılan Firma Adı, Görevi, Giriş-Çıkış Tarihi, Ayrılma Sebebi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi

Mesleki Deneyim

Rahatsızlık ve Tıbbi Operasyon Geçmişi / Engel Durumu ve Yüzdesi / Sigara Kullanımı 

Sağlık

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır (6/2).
Sabıka Kaydına İlişkin Detaylar

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri

 

Aday görüşmeleri süresince işlediğimiz kişisel verileri iş sözleşmesi akdedilmediği sürece kimseye aktarmadığımızı bildiririz. Referans olarak gösterdiğiniz kişileri başvurunuz hakkında bilgilendirmeniz gerektiğini, aksi durumda karşılaşılabilecek yasal sorunlardan tarafınızın sorumlu tutulacağını hatırlatırız. 

 

İşe kabul edilmeniz durumunda, iş sözleşmesi akdedilmesi ve diğer işe giriş işlemleri devam ederken, diğer kabul edilen adaylarla ve mevcut çalışanlarımızla tanışmanız, iletişim kurmanız, eğer il dışında yaşıyorsanız taşınma süreçlerinize katkı sağlamak üzere ad-soyadı ve iletişim bilgilerinizi kullanabileceğimizi, sizi mobil iletişim uygulamalarında (mevcutta WhatsApp aktif olarak kullanılmaktadır) oluşturduğumuz gruplara ekleyebileceğimizi bildiririz. Bu süreçte verilerinizi işlerken yine “sözleşmenin kuruluşu için gerekli olma” şartına dayanırız. Bununla birlikte işe kabul edilen adaylarından ve çalışanlarımızdan mobil iletişim uygulamaları kullanmaları gibi bir beklentimiz bulunmamaktadır. Oluşturduğumuz gruplara katılım zorunlu değildir ve istediğiniz zaman ilgili iletişim grubundan ayrılabilirsiniz. Cihazınıza yüklü uygulamaların temas ettiği kişisel verileriniz için ilgili uygulama sahiplerinin ve geliştiricilerinin gizlilik (aydınlatma) bildirimlerini inceleyebilirsiniz. 

 

Kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun'unun 11. maddesinde yer alan haklarınızı usule uygun olarak KMC İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne başvurmak suretiyle her zaman işletebilirsiniz. Açık rızanızı veya başvurunuzu geri çekmeniz halinde aday kayıtlarınız veri tabanımızdan derhal silinecektir.

 

Yazışma Adresi:   
Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi  
İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Kızıltoprak Mah. Ali Çetinkaya Cad. Şahap Uluşahin İş Merkezi No: 163 07300 Muratpaşa / ANTALYA
[email protected]