Online-Dienste

Enfeksiyon Hastalıkları

 

Enfeksiyonlar; bakteri, virüs, parazit gibi çeşitli mikroorganizmalar tarafından vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen ve bir kısmı insandan insana da bulaşabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

 

Grip, idrar yolu enfeksiyonu, ishallerden ciddi hatta ölümcül olabilen menenjit, tüberküloz, sarılıklara kadar çok geniş bir hastalık grubu enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından takip ve tedavi edilebilmektedir. Ateş, enfeksiyon hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgularından biri olduğu için ve enfeksiyonlar ateşin en sık nedeni olduğu için ateşi olan hastaların değerlendirilmesinde enfeksiyon hastalıkları biriminin önemli yeri vardır.

 

Mikrobiyoloji laboratuvarları enfeksiyon hastalıklarının tanısında ve takibinde belirleyici rol alır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmalar kültür yöntemleri ile serolojik testlerle veya direkt incelemelerle gösterilebilir.

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları erişkin kişilerin aşı gereksinimleri ve aşılanmaları konusunda danışmanlık görevi de verir.

 

 

Hangi Hastalıklara Bakar;

 

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Influenza enfeksiyonu ( Grip ve benzeri  enfeksiyonlar)
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları (Bronşit ve zatürre)
 • İdrar yolu enfeksiyonları (sistit)
 • Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları
 • Osteomyelit ve spondilodiskitler (Kemik ve eklem enfeksiyonları)
 • Bruselloz (Peynir hastalığı)
 • Hepatitler (Hepatit A , B , C , Vb)
 • Paraziter hastalıklar (Tenya , kıl kurdu Vb)
 • İshaller
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama
 • Erişkin aşılamaDiğer bölümlerden refere hastalar
 • Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş)
 • Menenjitler
 • Sepsis (Kan ve vücut iltihabı)
 • Vücut yaraları ve ameliyat sonrası gelişen yaralar, ameliyat sonrası gelişen enfeksiyonlar

 

 

 

 

Infektionskrankheiten Unsere Krankenhäuser mit der Fachabteilung ……….

Anatolia Hospital Lara

Anatolia Hospital Antalya

Anatolia Hospital Alanya

Anatolia Hospital Side

Infektionskrankheiten Unsere Ärzte

PD. Dr. med.

Filiz Kızılateş

Infektionskrankheiten

Anatolia Hospital Lara

Anatolia Hospital Antalya

Dr. med.

Kerim Görücü

Infektionskrankheiten

Anatolia Hospital Alanya

Dr. med.

Özgür Er

Infektionskrankheiten Innere Medizin