Онлайн-услуги

Врач специалист

Nazif H. Aksoy

Патология

Anatolia Hospital Antalya

444 9 112

Üniversite

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

       

İhtisas        

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji

 

İş Deneyimleri

2023- Anatolia Hospital Antalya Patoloji Lab.

2011-2023 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Patoloji Lab.

2010-2011 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D.

2010- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Lab

2006-2010- Antalya Özel Anadolu Hastanesi Patoloji Lab.

2006- Alanya Devlet Hastanesi Patoloji Lab.

2005-2006 Antalya Özel Anadolu Hastanesi Patoloji Lab.

2002-2004 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D.

 

Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçentlik (AKD3031), 2010

 

Yabancı Dil

İngilizce

ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FALİYETLERİ

 

SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded) tafından taranan dergilerde yayımlanan çalışmalar

1: Dalaklioglu S, Tekcan M, Gungor NE, Celik-Ozenci C, Aksoy NH, Baykal A, Tasatargil A.

Role of the poly(ADP-ribose)polymerase activity in vancomycin-induced renal injury.

Toxicol Lett. 2010 Feb 1;192(2):91-6.

 

2: Tasatargil A, Aksoy NH, Dalaklioglu S, Sadan G. 

Poly (ADP-ribose) polymerase as a potential target for the treatment of acute renal injury caused by lipopolysaccharide. 

Ren Fail. 2008;30(1):115-20.

 

3: Artan R, Yilmaz A, Akçam M, Aksoy NH.

Liver biopsy in the diagnosis of visceral leishmaniasis.

J Gastroenterol Hepatol. 2006 Jan;21(1 Pt 2):299-302.

 

4: Golbasi I, Tasatargil A, Aksoy NH, Sadan G, Karasu E, Turkay C,Bayezid O.

A functional and histopathological comparison of proximal and distal saphenous vein contractility and morphology.

Tex Heart Inst J. 2005;32(3):287-93.

 

5: Basbug HS, Tasatargil A, Aksoy NH, Golbasi I, Turkay C, Mete A, Sadan G, Bayezid O.

Minimally invasive saphenous vein harvesting using a laryngoscope: procedural, functional, and morphologic evaluation.

Heart Surg Forum. 2005;8(6):E425-30.

 

6: Akcam M, Artan R, Yilmaz A, Cig H, Aksoy NH.

Abdominal tuberculosis in adolescents. Difficulties in diagnosis.

Saudi Med J. 2005 Jan;26(1):122-6.

 

7: Aslan A, Karagüzel G, Unal I, Aksoy N, Melikoglu M.

Two rare cases of the Pentalogy of Cantrell or its variants.

Acta Med Austriaca. 2004 Aug;31(3):85-7.

 

8: Aksoy NH, Cevikol C, Ogüs M, Elpek GO, Gelen T.

Adenocarcinoma arising in villous adenoma of the ampulla of Vater with synchronous malignant gastrointestinal stromal tumour of the duodenum: a case report.

J Clin Pathol. 2004 Oct;57(10):1118-9.

 

9:  Gelen T, Elpek GO, Aksoy NH, Ogüş M, Keleş N. p27 Labeling index and proliferation in gastrointestinal stromal tumors: correlations with clinicopathologic factors and recurrence.

Jpn J Clin Oncol. 2003 Jul;33(7):346-52.

 

10:  Elpek GO, Karaveli S, Simşek T, Keles N, Aksoy NH.

Expression of heat-shock proteins hsp27, hsp70 and hsp90 in malignant epithelial tumour of the ovaries.

APMIS. 2003 Apr;111(4):523-30.

 

11:  Karpuzoglu T, Elpek GO, Alpsoy E, Gelen T, Aksoy NH, Karpuzoglu G. Multiple familial pilomatrixomas.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2003 May;17(3):358-9.

 

12:  Elpek GO, Gelen T, Aksoy NH, Erdogan A, Dertsiz L, Demircan A, Keles N. The prognostic relevance of angiogenesis and mast cells in squamous cell carcinoma of the oesophagus.

J Clin Pathol. 2001 Dec; 54(12): 940-4.

 

 

SCI-Expanded dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan çalışmalar

 

13:  Gelen MT, Elpek GO, Aksoy NH, Ogus M, Suleymanlar I, Isitan F.

p27 expression and proliferation in gastrointestinal stromal tumors.

Turk J Gastroenterol. 2003 Jun; 14(2): 132-7.

 

14:  Elpek GO, Gelen T, Karpuzoglu G, Karpuzoglu T, Aksoy NH, Keles N.

Clinicopathologic evaluation of CDw75 antigen expression in colorectal

adenocarcinomas.

Pathol Oncol Res. 2002; 8(3): 175-82. Epub 2003 Jan 06.

 

15:  Elpek GO, Gelen T, Aksoy NH, Karpuzoglu T, Keles N.

Microvessel count, proliferating cell nuclear antigen and Ki-67 indices in

gastric adenocarcinoma.

Pathol Oncol Res. 2000; 6(1): 59-64.

 

16:  Oğüş M, Dinçkan A, Gelen T, Aksoy N.

[A descending colon tumour prolapsing from anus: case report]

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005 Jul;11(3):247-9. Turkish.

 

Diğer hakemli dergilerde yayımlanan çalışmalar

 

17:  Hatice Elif Peştereli, Gülsüm Özlem Elpek, İnanç Mendilcioğlu, Nazif Aksoy, Gürkan Zorlu, Şeyda Karaveli.

OVER TÜMÖRÜ OLARAK DÜŞÜNÜLEN BİR OLGU SUNUMU: PELVİK AKTİNOMİKOZ

Anadolu Tıp Dergisi,  Eylül 2000, 3:241-43

 

18:  Sezer C, Aksoy NH, Çetin S, Ataoğlu Ö. 

Astrositomların sınıflamasında WHO ve St.anne-mayo sistemlerinde Ki-67 ekspresyonu ve mitotik indeksin değerlendirilmesi. Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi.

 

19. Bilge BAŞ, Bülent DİNÇ, Nazif Hikmet AKSOY, Ayhan Hilmi ÇEKİN

Kolonoskopi ile saptanan intestinal endometriozis: Nadir bir olgu sunumu (Intestinal endometriosis identified by colonoscopy: A rare case report). Endoskopi Gastrointestinal - dergipark.org.tr

 

20. EA Çetinkaya, İ Çukurova, NH Aksoy, İB Arslan.

TONSİLLEKTOMİ YAPILMIŞ OLGULARDA HİSTOPATOLOJİK AKTİNOMİKOZ İNSİDANSI.

ULUSAL VE ULUSLARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

1-PELVİK  AKTİNOMİKOZİS: BİR OLGU SUNUMU

E. Peştereli, G.Ö. Elpek, I.E. Gürer, I Mendilcioğlu, N.H Aksoy, G. Zorlu, Ş. Karaveli.

Jinekolojik  Onkoloji  Kongresi, 11-15 Ekim  1998,Bilkent,Ankara-Türkiye.Özet  Kitabı , Sayfa 20.

 

2-IDIOPATIK INFANTIL ARTERIAL KALSINOZIS :BİR OLGU SUNUSU

Aksoy Nazif Hikmet*, Elpek G. Özlem*, Altınöz Nevzat**, Karpuzoğlu Gülten*

Akdeniz Ü.T.F Patoloji A.D*, A.Ü.T.F Çocuk Sağlığı Ve Hastalılıkları A.D.**. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası, İzmir-Türkiye.Özet  Kitabı , Sayfa 89 (A-89).

 

3-SHAMBERG’ DISEASE: A CASE REPORT

N.H. Aksoy, G.Ö Elpek, E. Alpsoy, G. Karpuzoğlu

Akdeniz Üniversity  School Of Medicine Departments Of Pathology, And Dermatology,

Dermatopathology In Anatolıa, 3-6 Eylul 1999

 

4-MİCROVESSEL COUNT, PROLİFERATİNG CELL NUCLEAR ANTİGEN AND Kİ-67 İNDİCES İN GASTRİC ADENOCARCİNOMAS

G.Ö.Elpek., T.Gelen, Aksoy N.A :

17 th European Congress of pathology and XIX. Spanish Kongress of Pathology, 18-23 Eylül 1999, Barcelona –İspanya- Virchows archiv. S. 243 (P-202).

 

5-ÖZOFAGUSUN YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMUNDA (YEHK) MAST HÜCRELERİ VE KÜÇÜK DAMAR SAYISI

G.Ö.Elpek, Gelen T., N.H. Aksoy, A. Erdoğan., A.Demircan : Ulusal Gastroentereloji Kongresi   10-15 Ekim 1999, Kemer, ANTALYA-Türkiye Özet kitabı S. 42

 

6-HASHİMATO TİROİDİTİ VE LENFOSİTİK TİROİDİTLERDE BCL-2, HLA-DR, S-199 VE YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI KERATİN EKSPRESYONUNUN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

G. Ö. Elpek, N.H. Aksoy, G. Özbilim, E. Peştereli, G. Karpuzoğlu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya. 15. Ulusal İmmünoloji Kongresi,  13-16 Ekim 1999,                 Antalya

 

7-HİPOFİZ ADENOMALARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Gülay Özbilim, Dr. Resmiye Kaya, Dr. Nural  Ören, Dr. Nazif Aksoy, Dr. Gülten Karpuzoğlu. XV.Ulusal patoloji sempozyumu, 24-27 mayıs 2000, Belek, Antalya.P212, s226

 

8-TİROİDİN FOLLİKÜLER KARSİNOM VE ADENOMLARINDA PROLİFERASYON ENDEKSİ, EGFR VE BCL-2 EKSPRESYONU

Gülsüm Özlem Elpek, Nazif Hikmet Aksoy, Gülten Karpuzoglu, Nuran Keleş

XV.Ulusal patoloji sempozyumu, 24-27 mayıs 2000, Belek, Antalya. P187, s211

               

9-CANTRELL PENTALOJİSİ VARYANTI (BİR OLGU SUNUMU)

İbrahim CORA, N. Hikmet AKSOY, i. Elif GÜRER, Güngör KARAGÜZEL, Mustafa MELİKOĞLU. XV.Ulusal patoloji Kongresi 20-26 ekim 2001, ADANA. C10, s59

 

10-KARACİGER YERLEŞİMLİ ALVEOLAR TİP HYDATİD KİST

(ECHİNOCOCCUS MULTİLOCULARİS) (OLGU SUNUMU)

T. Gelen*, N. H. Aksoy*, G.Ö. Elpek*, G. Gökhan*, N. Oygür**

18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P-J/11, S169.  25-30 Ekim 2001, ANTALYA

 

11-UTERUS SERVİKSİNİN ADENOMA MALİGNUMU (BİR OLGU SUNUSU)

Şeyda Karaveli*, Sevgi Bozova*, Hatice Elif Peştereli*, Nazif Hikmet Aksoy*, Tonguç Gündüz**, Gürkan Zorlu** VIII. ULUSAL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, 1-5 Mayıs 2002, kemer/ANTALYA, P-18, sayfa13

 

12-EXPRESSION OF HEAT-SHOCK PROTEINS hsp27, hsp70 AND hsp 90 IN MALIGNANT EPITHELIAL TUMOURS OF THE OVARIES.

G Ö Elpek, N H Aksoy, Ş karaveli, T Şimşek, N Keleş. XXIV. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY, 5-10 ekim 2002, P.02.447, 84.

 

13-P27kip1, CYCLIN D1 (CCD1), TRANSFORMING GROWTH FACTOR-ALPHA (TGF-alpha) AND EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR) EXPRESSION IN GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS (GISTs).

G Ö Elpek, N H Aksoy, T Gelen, M Öğüş, N  Keleş. XXIV. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY, 5-10 ekim 2002. P.15.443, 174.

 

14-Tc-99m HMPAO İŞARETLİ LÖKOSİT SİNTİGRAFİSİ İLE ÜLSERATİF KOLİTİN TUTULUM YERİ VE AKTİVASYON DERECESİNİN BELİRLENMESİ (ÖN SONUÇLAR).

Dinçer D, Aydın F, Akça S, Elpek Ö, Güngör F, Boz A, Süleymanlar İ, Aksoy NH, Gelen T, Işıtan F. 19. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, 1-6 Ekim 2002, Antalya.PB10/10, S165.

 

15-KRONİK C HEPATİTİNDE HEPATOSTEATOZUN DİĞER HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ.

Süleymanlar İ, Dinçer D, Akça S, Elpek Ö, Aksoy NH, Gelen T, Işıtan F. 19. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, 1-6 Ekim 2002, PB7/10,121.

 

16-HEPATOSELLÜLER KARSİNOMLU HASTALARIMIZIN ANALİZİ. Dinçer D, Dikici H, Süleymanlar İ, Akça S, Elpek Ö, Aksoy NH, Gelen T, Işıtan F.  19. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, 1-6 Ekim 2002, Antalya. PB1/30, S58.

 

17-BEKLENMEYEN BİRLİKTELİK: SİROZLU HASTADA FİBROLAMELLER HCC.

Dinçer D, Süleymanlar İ, Akça S, Gürkan A, Elpek Ö, Aksoy NH, Gelen T, Demirbaş A, Işıtan F. 19. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, 1-6 Ekim 2002, Antalya. PB1/29, S58.

 

18-PRİMER MEME KARSİNOMLARINDA VEGF EKSPRESYONU İLE MİKRODAMARYOĞUNLUĞU, TÜMÖR ÇAPI VE METASTAZ İLİŞKİSİ. Nazif Hikmet Aksoy, Elif Peştereli, Şeyda Karaveli. XV. ULUSAL KANSER KONGRESİ, 23-27 Nisan 2003, p360, s134.

 

               

19-PROSTATİK DUKTUS ADENOKARSİNOMU (BİR OLGU SUNUMU).

Nazif Hikmet Aksoy, Esin Özel, Türker Köksal, M. Akif Çiftçioğlu. XV. ULUSAL KANSER KONGRESİ, 23-27 Nisan 2003, p570, s198.

 

20- NONSENDROMİK İNTRAHEPATİK SAFRA KANAL AZLIĞI İLE SEYREDEN DOĞUMSAL SİFİLİZ OLGUSU.

Yılmaz A, Artan R, Artaç H, Aksoy NH. 47. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 2003.

 

21-BİR UTERUS LEİOMYOSARKOMU OLGUSUNDA SAFRA KESESİ VE DİĞER ORGAN METASTAZLARI. N. H. Aksoy, T. Gelen, G.Ö. Elpek, Ş. Karaveli. XVI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Mayıs 2003. P30.

 

22-FASCİOLA HEPATİKA

N. H. Aksoy, T. Gelen, G.Ö. Elpek, A. Gürkan. XVI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Mayıs 2003. P389.

               

23-IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF ESTROGEN RECEPTORS AND PROGESTERON RECEPTORS IN PRIMARY BREAST CARCINOMAS AND THEIR AXILLARY LYMPH NODE METASTASES

N. H. Aksoy, H. E. Pestereli, S. Karaveli. VIRCHOWS ARCHİV. Volume 443/number 3. September 2003

 

24-KRONİK AKTİF HEPATİT TANISINDA BRUSELLOZ

Artan R, Aksoy N, Özdemir U. VI. Ulusal Çocuk Gartroenteroloji, Hepatolojik ve Beslenme Kongresi, S176, P122. 2004.

 

25-TİROİD KARSİNOMLARINDA TOPOİZOMERAZ 2a EKSPRESYONU VE MİKRODAMAR DANSİTESİNİN İLİŞKİSİ.

Sezer Cem, Başsorgun C. İbrahim, Çetin Safiye, Özbey Caner, Aksoy Nazif Hikmet.

24-KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI GELİŞEN REKÜRREN-HBV HEPATİTİ : OLGU SUNUMU (2 OLGU)Nazif Hikmet Aksoy1, Tekinalp Gelen1, Cem Sezer1, İnci Süleymanlar2, Alihan Gürkan3, Gülten Karpuzoğlu1. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji1, Gastroenteroloji2 ve Genel Cerrahi3 Anabilim Dalları, Antalya, Transplantasyon 2004, 15-19 Eylül 2004, p36. Kapadokya, Turkey

 

25-RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA REDDEDİLMİŞ BÖBREK ÜZERİNDE ULTRASTRÜKTÜREL GÖZLEMLER Tuncer Karpuzoğlu*, Gülten Karpuzoğlu**, Nazif Hikmet Aksoy**, Bahar Akkaya** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi* ve Patoloji Anabilim Dalları, ANTALYA, Transplantasyon 2004, 15-19 Eylül 2004, p35. Kapadokya, Turkey

 

PROJELER

1. 215S849, Akciğer Kanseri Hastalarında Kanser Kök Hücresinin Genomik Profillendirilmesi, 1001 - Araştırma, Araştırmacı/Uzman, Sonuçlandı, ARDEB, SBAG - Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.06.2016 - 01.06.2019, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.06.2016 - 01.06.2019.

 

ATIFLAR (toplam 532 atıf, 2019)

 

1- The prognostic relevance of angiogenesis and mast cells in squamous cell carcinoma of the oesophagus

GÖ Elpek, T Gelen, NH Aksoy, A Erdoğan… - Journal of clinical …, 2001 - jcp.bmj.com

Alıntılanma sayısı: 220

2- Resveratrol ameliorates methotrexate-induced hepatotoxicity in rats via inhibition of lipid peroxidation

S Dalaklioglu, GE Genc, NH Aksoy… - Human & …, 2013 - journals.sagepub.com

Alıntılanma sayısı: 89

3- Expression of heat‐shock proteins hsp27, hsp70 and hsp90 in malignant epithelial tumour of the ovaries: Correlation with clinicopathologic factors and survival

…, Ş KARAVELI, T ŞIMŞEK, N KELEŞ, NH Aksoy - Apmis, 2003 - Wiley Online Library

Alıntılanma sayısı: 92

4- p27 Labeling index and proliferation in gastrointestinal stromal tumors: correlations with clinicopathologic factors and recurrence

T Gelen, GÖ Elpek, NH Aksoy, M Ögüs… - Japanese journal of …, 2003 - academic.oup.com

 Alıntılanma sayısı: 38 

5- Microvessel count, proliferating cell nuclear antigen and Ki-67 indices in gastric adenocarcinoma

GÖ Elpek, T Gelen, NH Aksoy, T Karpuzoğlu… - Pathology oncology …, 2000 - Springer

Alıntılanma sayısı: 34

6- Multiple familial pilomatrixomas

…, GÖ Elpek, E Alpsoy, T Gelen, NH Aksoy… - Journal of the …, 2003 - Wiley Online Library

 Alıntılanma sayısı: 25 

7- Poly (ADP-ribose) polymerase as a potential target for the treatment of acute renal injury caused by lipopolysaccharide

A Tasatargil, NH Aksoy, S Dalaklioglu, G Sadan - Renal failure, 2008 - Taylor & Francis

 Alıntılanma sayısı: 22 

 8- Role of the poly (ADP-ribose) polymerase activity in vancomycin-induced renal injury

…, M Tekcan, NE Gungor, C Celik-Ozenci, NH Aksoy… - Toxicology letters, 2010 - Elsevier

Alıntılanma sayısı: 19

9- Liver biopsy in the diagnosis of visceral leishmaniasis

…, A Yilmaz, M Akçam, NH Aksoy - … of gastroenterology and …, 2006 - Wiley Online Library

Alıntılanma sayısı: 19

10- Clinicopathologic evaluation of CDw75 antigen expression in colorectal adenocarcinomas

…, G Karpuzoglu, T Karpuzoglu, NH Aksoy… - Pathology & Oncology …, 2002 - Springer

Alıntılanma sayısı: 15

11- A functional and histopathological comparison of proximal and distal saphenous vein contractility and morphology

I Golbasi, A Tasatargil, NH Aksoy, G Sadan… - Texas Heart Institute …, 2005 - ncbi.nlm.nih.gov

Alıntılanma sayısı: 14 

12- Abdominal tuberculosis in adolescents. Difficulties in diagnosis.

…,R Artan, A Yilmaz, H Cig, NH Aksoy - Saudi medical journal, 2005 - europepmc.org

Alıntılanma sayısı: 13 

13- p27 expression and proliferation in gastrointestinal stromal tumors

MT Gelen, GO Elpek, NH Aksoy… - TURKISH …, 2003 - turkjgastroenterol.org

Alıntılanma sayısı: 12 

 14- Minimally invasive saphenous vein harvesting using a laryngoscope: procedural, functional, and morphologic evaluation

HS Basbug, A Tasatargil, NH Aksoy, I Golbasi… - Heart Surg …, 2005 - researchgate.net

Alıntılanma sayısı: 11

15- Adenocarcinoma arising in villous adenoma of the ampulla of Vater with synchronous malignant gastrointestinal stromal tumour of the duodenum: a case report

NH Aksoy, C Cevikol, M Ögüş, GÖ Elpek… - Journal of clinical …, 2004 - jcp.bmj.com

Alıntılanma sayısı: 9

 

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

KURSLAR

 

*Bilişim Teknolojisi ve Ofis Otomasyonu, 3-21.9.1998

 

*XIV. Ulusal Patloji Kongresi’nde Düzenlenen ‘ENDOMETRİYAL BİYOPSİ Ve KÜRETAJ MATERYALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ’ Konulu Kurs           11-17 Nisan 1999

 

*ANKARA Patoloji Derneğinin 3-5 Haziran 1999 Tarihleri Arasında HACETTEPE Üniversitesinde Düzenlediği ‘ENDOMETRİUM VE PLASENTA PATOLOJİSİ KURSU, 3-5 Haziran 1999

 

*ADVANCED DERMATOPATHOLOGY COURSE, 3-6 Eylül 1999

 

*DERMATOSCOPY COURSE, 3-6 Eylül 1999

 

*BASIC DERMATOPATHOLOGY COURSE, 3-6 Eylül 1999

 

*CERRAHİ PATOLOJİDE AYIRICI TANI, 24-27 Mayıs 2000

 

*KLİNİK ONKOLOJİNİN BİYOLOJİK TEMELLERİ, XV. Ulusal Kanser Kongresi, 23 Nisan 2003

 

*SAMBA GÖRÜNTÜ ANALİZ CİHAZI KURSU, Erzurum, 16-19 Haziran 2003

 

*GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLER KURSU, Türk Patoloji Derneği, İstanbul, 19.12.2003

 

*MİDE VE KOLON ENDOSKOPİK BİYOPSİLERİ, Ege Patoloji Derneği, 28-29.02.2004

 

*GASTROENTEROPANKREATİK (GEP) ENDOKRİN TÜMÖRLER KURSU, Türk Patoloji  Derneği, 20.03.2004

 

*BASICS AND APPLICATIONS OF MOLECULAR PATHOLOGY KURSU, Türk Patoloji Derneği,21.03.2004

 

*PROSTAT PATOLOJİSİ KURSU, 15-16 Mayıs 2004, Çukurova Patoloji Derneği, Adana

 

*EĞİTİM BECERİLERİ VE EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 17-21 Mayıs 2004, Antalya

 

*PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM KURSU, 11-12 Mayıs 2004, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Antalya

*BD SurePATH MORPHOLOGY TRAINING PROGRAM, 11 May 2012, BELGIUM.

KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR

 

  • XIV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 11-17 Nisan 1999

 

 

< >DERMATOPATHOLOGY IN ANATOLIA,  September 3-6, 1999, Antalya15.ULUSAL İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, 13-16 Ekim 1999XV.ULUSAL PATOLOJİ SEMPOZYUMU, 24-27 Mayıs 2000XV.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ,  20-26 Mayıs 2001VIII. ULUSAL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, 1-5 Mayıs 2002, Kemer/ANTALYAXXIV. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY, 5-10 ekim 2002, Amsterdam / THE NETHERLANDSXV. ULUSAL KANSER KONGRESİ, 23-27 Nisan 2003, Kemer / ANTALYAXVI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 29-31 Mayıs 2003, KONYA18. ULUSAL PATOLOJİ SEMPOZYUMU, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme2. ULUSAL SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, 1-4 Mart 2007, Kuşadası23. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 6-10 Kasım 2013, Çeşme / İzmir24. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 19-23 Kasım 2014, Trabzon

Türk Patoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği(TTB)