Online Services

Neonatoloji

 

Yenidoğan Bölümü insan hayatının en önemli, ilk 28 günü ile ilgilenmektedir. Tecrübeli neonatoloji uzmanı yönetiminde, eğitimli sağlık personeli ve yeterli altyapısı ile tam donanımlı olarak 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Yenidoğan bölümü ve yoğun bakım ünitesi Antalya’nın ilk ve tek özel merkezidir.

 

Prematüre (Erken doğmuş) , düşük doğum ağırlıklı, sarılıklı ve konjenital anomalili ve benzeri hastaların, hayati fonksiyonları küvözlerde, monitörize edilerek takip edilebilmektedir. Ünitede erken doğduğu için akciğerleri yeterli oranda gelişmeyen bebeklere surfaktan tedavisi uygulanmakta ve suni solunum cihazlarından faydalanılmaktadır. Bunu yanında gerekli durumlarda portatif röntgen cihazı, ultrason cihazı ekokardiyografi cihazları ile bebeklere yatak başı röntgen filmi ve ekokardiyografi incelemeleri yapılabilmektedir.

 

Hastanede gerçekleşen bütün doğumlara yenidoğan uzmanı girmekte, bebeğe gerekli olan ilk bakım ve canlandırma işlemini gerçekleştirmektedir. Doğum sonrası ise bebek hemen anne yanına verilerek emzirmeye en kısa zamanda başlanmaktadır. Anneler anne sütünün önemi konusunda bilgilendirilmekte ve servisteki deneyimli hemşireler tarafından emzirme teknikleri, anne sütü ile beslenme ve bebek bakımı hakkında eğitim verilmektedir.

 

Hastanemizde doğan bebeklerin metabolik hastalıkları tarama testi (Fenilketonüri, hipotiroidi), sarılık testi, doğuştan kalça çıkığı ve işitme testleri, büyüme, gelişme, beslenme ve aşılama gibi takipleri çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde ayrıca yapılabilmektedir.

 

 

Yeni Doğan Ünitemizde;

-8 adet prematüre ve yenidoğan bakımında kullanılan küvöz.

-4 adet yoğun bakım şartlarında yenidoğan takip ve tedavisinde kullanılan radyant ısıtıcılı yatak

-4 adet yenidoğan sarılığı tedavisinde kullanılan, Biliblanket özel fototerapi sistemi.

-4 adet fototerapi cihazı

-4 adet prematüre ve yenidoğan bebeklerde gelişen solunum yetmezliğinin tedavisinde kullanılan mekanik ventilatör (yapay solunum cihazı)

-6 adet yenidoğan bebeğin solunum, kalp tepe atımı, kan basıncı ve oksijen saturasyonunu ölçme özelliği olan monitör sistemi

-Yenidoğan bebek naklinde kullanılan 2 transport küvözü

-Portabl röntgen cihazı.

-Arteriyel, venöz ve kapiller kan gazı ölçme imkanı veren kan gazı cihazı

-2 adet mekanik ventilatör (yapay solunum cihazı).

-2 adet monitör sistemi